ขายฝาก คืออะไร?


ขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น จะตกเป็นของผู้ซื้อฝาก
แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
แต่หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาแล้ว ไม่ไปไถ่คืน จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ซื้อฝากโดยสมบูรณ์ในที่สุดบจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา