คำถามที่พบบ่อย

คำถาม ขายฝาก

ชำระดอกเบี้ยขายฝาก เท่าไหร่

อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.69 เปอร์เซ็นต์ ต่อ เดือน

ระยะเวลาแค่ไหน ถึงจะได้รับเงิน

ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มจนถึงการทำสัญญาและรับเงินคือ 7-15 วัน

วงเงินที่คาดว่าจะได้รับ ประมาณเท่าไร

วงเงินที่ได้รับจะอยู่ที่ประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ ของราคาประเมิณ

ประเภททรัพย์ที่ขายฝาก มีอะไรบ้าง

ที่ดินเปล่า, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์, อาคารพานิชย์, คอนโดมีเนียม, ห้องชุดพักอาศัย, โรงแรม, ที่พัก, รีสอร์ท

เอกสารสำหรับขายฝากใช้อะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการฝากขายจะต้องมี

–โฉนดที่ดิน
–บัตรประชาชนตัวจริง
–ทะเบียนบ้านตัวจริง
–เอกสารของคู่สมรส (ถ้ามี)
–และเอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งทาง บริษัท ดี แอสเซ็ท เอเชีย จะแจ้งให้ทราบ

ทำไมต้องขายฝากกับ ดี แอสเซ็ท

บริษัท ดี แอสเซ็ท เอเชีย เป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ขายฝากที่ต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ กับนักลงทุนที่น่าเชื่อถือและได้รับการคัดสรรมาแล้ว ทุกขบวนการจะโปร่งใสและถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด โดยการดำเนินงานของทีมงานที่มีประสบการณ์และนักกฎหมายมืออาชีพที่จะดูแลผู้ขายฝากตั้งแต่ต้นจนจบสัญญา

คำถาม นักลงทุน

ลงทุนกับ ดี แอสเซ็ท แลัวได้รับผลตอบแทนเท่าไร

ได้ดอกเบี้ยสูง 9-12 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี

วงเงินที่ต้องลงทุน

วงเงินที่ต้องลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ ของราคาประเมิณของทรัพย์

ประเภททรัพย์ที่ ลงทุน มีอะไรบ้าง

ที่ดินเปล่า, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์, อาคารพาณิชย์, คอนโดมีเนียม, ห้องชุดพักอาศัย, โรงแรม, ที่พัก, รีสอร์ท

ทรัพย์ที่ลงทุน น่าเชื่อถือแค่ไหน

ทุกทรัพย์ที่ลงทุนผ่าน ดี แอสเซ็ท เอเชีย จะได้รับการประเมินจากบริษัทประเมิณที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ล (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบไปด้วย

–โฉนดที่ดิน
–บัตรประชาชนตัวจริง
–ทะเบียนบ้านตัวจริง
–เอกสารของคู่สมรส (ถ้ามี)
–และเอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งทาง บริษัท ดี แอสเซ็ท เอเชีย จะแจ้งให้ทราบ

ทำไมต้องลงทุนกับ ดี แอสเซ็ท

การลงทุนซื้อผ่านบริษัท ดี แอสเซ็ท เอเชีย นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าการออมเงินกับสถาบันการเงิน หรือ การลงทุนอื่นๆ และยังมีความเสี่ยงที่ต่ำเพราะมีอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ มูลค่าสูงค้ำประกัน และนักลงทุนจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของทีมงาน บริษัท ดี แอสเซ็ท เอเชีย ตั้งแต่ต้นจนจบครบสัญญา

บจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา