Tesla ตั้งสาขาในประเทศไทย


การเข้ามาจัดตั้งบริษัท Tesla ภายในประเทศไทย นับเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่

เนื่องจากผู้ใช้รถทั่วไปต่างทราบดีว่า ผู้นำเทรนบุกเบิกวงการรถยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลายกำลังมาเยือน


        การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกอบกิจการขายรถยนต์ไฟฟ้า จึงน่าจะเป็นเพียงนำเข้ารถยนต์และอุปกรณ์เข้ามาจัดจำหน่ายเป็นหลัก ยังไม่มีการจัดตั้งโรงงานผลิตแบบบางบริษัท
        ทุกวันนี้เราต่างคุ้นเคยกับชื่อ Tesla และ Elon musk มหาเศรษฐีอัจฉริยะผู้สั่นสะเทือนวงการไม่เว้นแต่ละวัน CEOที่กลายเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทในปัจจุบัน จนหลายคนพากันเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท อีกทั้งหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า แท้จริงเทสล่าเพิ่งมีโอกาสลืมตาอ้าปากไม่กี่ปีมานี้

สิ่งที่ทำให้เทสล่ากลายเป็นผู้นำแห่งวงการคือ นวัตกรรมและการวางโครงสร้างพื้นฐานให้แก่รถยนต์ไฟฟ้า

 

        เดิมแนวคิดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ถูกพูดถึงมานาน ติดตรงเทคโนโลยีหลายส่วนยังไม่รองรับ ความสะดวกสบายในการใช้งานรถยนต์สันดาปทำให้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ดึงดูด เป็นเหตุให้ในช่วงก่อตั้งบริษัทธุรกิจของเทสล่ายังไม่ได้รับความสนใจนัก ด้วยผู้คนบางส่วนยังไม่เข้าใจศักยภาพของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยซ้ำ

 

        สิ่งที่เทสล่าทำคือการพัฒนาเทคโนโลยีจำนวนมากมารองรับ ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับตัวรถ เพื่อทำให้แน่ใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถทำงานได้ราบรื่นไม่มีปัญหา เทคโนโลยีจำนวนมากถูกนำมาวิจัยและปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างเพื่อให้รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ

 

        เริ่มจากการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า หนึ่งในจุดตายสำคัญที่ผู้คนพากันตั้งคำถาม หากขาดจุดเติมพลังงานทั่วถึงรถยนต์ไฟฟ้าย่อมไม่อาจใช้งาน เป็นเหตุให้เทสล่ากระจายการจัดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นวงกว้าง ครอบคลุมถนนสายสำคัญในสหรัฐฯเป็นจำนวนมาก เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและจูงใจผู้คนให้หันมาหารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

 

        ต่อมาคือระบบขับเคลื่อนด้วยอัตโนมัติ หรือ Full Self-Driving ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ที่แม้ในปัจจุบันจะยังต้องการคนขับเพื่อบังคับควบคุม รวมถึงยังมีปัญหาน้อยใหญ่ที่ยังต้องแก้ไขยามใช้งาน แต่เป็นก้าวแรกที่สำคัญช่วยให้เทคโนโลยีด้านยานยนต์ยกระดับไปอีกขั้น

 

        ที่สำคัญคือการคิดค้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต เทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้โครงการรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาในความจริง ช่วยให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน ลดต้นทุนการผลิตรวมถึงค่าบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง อีกทั้งทางเทสล่ายังคงพัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อเนื่อง เห็นได้ชัดจากล่าสุดที่มีการพัฒนาแบตเตอรี่นิกเกิลขึ้นมา

 

        นี่เองคือสาเหตุทำให้เทสล่ากลายเป็นผู้นำรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ช่วยยกระดับวงการอย่างแท้จริง


 

แนวโน้มของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจากการก้าวเข้ามาของ Tesla

 

        หลังได้รู้จักกับเทสล่าและนวัตกรรมที่มีอยู่การเข้าไทยของพวกเขาจึงน่าตื่นตา ถึงไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่หรือการผลิตในประเทศ แต่เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ย่อมหมายถึงการซื้อหา ซ่อมบำรุง จนถึงเปลี่ยนชิ้นส่วนทำได้ง่ายขึ้น เพราะปัจจุบันการซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องยาก เรายังไม่มีความพร้อมในบุคลากรด้านนี้เลย

 

        อันดับต่อมาคือราคารถยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นไปได้ว่าจะถูกลง ปัจจุบันรัฐบาลไทยให้สิทธิพิเศษทางภาษีสรรพสามิตลดลงจาก 8% เหลือ 2% รวมถึงลดอากรนำเข้าจากศุลกากรลงอีก 20 – 40% เมื่อสามารถลดภาษีนำเข้า จึงมีแนวโน้มสูงว่า ราคารถยนต์ไฟฟ้าในตลาดจะปรับตัวลดลง อีกทั้งผู้ใช้รถยังมีโอกาสรับเงินอุดหนุนในการซื้อสูงสุดถึง 150,000 บาทอีกด้วย

 

        เมื่อความนิยมใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้น การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกก็ย่อมเพิ่มตาม เป็นไปได้ว่าจะมีการจัดตั้งสถานีชาร์จเป็นวงกว้าง ซึ่งจะทำให้ขอบเขตการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น และอาจได้รับความแพร่หลายแทนที่รถยนต์สันดาปในอนาคต

 

        ดังที่บอกไปว่าการเข้ามาจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยของเทสล่า เป็นเพียงการเข้ามาเพื่อการขายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก อีกทั้งความสนใจของทางบริษัทยังพุ่งเป้าไปตั้งโรงงานในอินโดนีเซีย ที่เสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ทางบริษัทมากกว่า แต่ประเทศไทยยังคงไม่ถึงกับหมดหวังเสียทีเดียว

 

        จากความร่วมมือของบริษัท Foxconn กับ PTT หรือบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย โดยมีจุดหมายในการรับจ้างประกอบรถยนต์ไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มเปิดสายการผลิตได้ในปี 2024 ซึ่งทาง Foxconn เป็นพันธมิตรสำคัญของเทสล่า จึงเป็นไปได้ว่าหากผลตอบรับรถยนต์ไฟฟ้าในไทยดีพอ อาจจูงใจให้เทสล่าตั้งโรงงานได้ในอนาคต

 

        การเข้ามาตั้งบริษัทของเทสล่า จึงอาจเป็นหมุดหมายสำคัญอีกอย่างในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าเลยทีเดียว

 

        ข้อมูลข้างต้นมีทั้งข้อสันนิฐานและวิเคราะห์ล่วงหน้าโดยอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ จำเป็นต้องติดตามต่อไปว่าแนวโน้มในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะไปในทางไหน แต่เมื่อดูจากแนวโน้มทั้งจากเอกชนและภาครัฐ ล้วนสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ จนน่าจะมีการขยายตัวกว้างขวางในอนาคต


..........

*** ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ ผ่าน ดีแอสเซ็ท ดอกเบี้ยต่ำที่สุด 0.69% ต่อเดือน เงินด่วน วงเงินสูง อนุมัติเร็ว ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่เช็คสถานะทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายขายฝาก***

บริษัท ดีแอสเซ็ท เอเชีย

"จับคู่ และคัดสรร ขายฝาก แบบครบวงจร"

โทร: 065-955-2532 , 02-408-3827

www.dasset.asia

Line : @dasset

 

บจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา