​อยากเปลี่ยนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นเงิน เพื่อต่อยอดธุรกิจ

ทุกวันนี้มีความคิดว่าทุกคนเป็นประชากรของโลกนี้ ไม่ใช่คนของประเทศได้ประเทศหนึ่ง เราสามารถไปในประเทศไหนก็ได้ ถึงบางที่จะมีกฏข้อแม้บางอย่างก็ตาม ความคิดนี้เป็นความคิดใหม่ เราเป็นประชากรของโลกนี้